Hiển thị một kết quả duy nhất

9,800,000  8,900,000 
-9%
13,000,000  12,600,000 
-3%
3,700,000  2,500,000 
-32%
3,700,000  2,500,000 
-32%
3,700,000  2,500,000 
-32%
3,700,000  2,500,000 
-32%
3,700,000  2,500,000 
-32%
3,700,000  2,500,000 
-32%
14,000,000  12,000,000 
-14%